گروه هپتا اقدام به ارائه پلن ثبت نام برای کاربران نموده است تا خدمت رسانی هر چه بهتر صورت بگیرد. پلن ها در آینده بروزرسانی خواهند شد.

عضویت رایگان
رایگان
 • دسترسی نامحدود به منابع رایگان
 • بدون محدودیت زمانی
 • قابلیت ایجاد تیکت پشتیبانی نامحدود
پرمیوم (1 ماه)
15 هزار تومان
 • 1 ماه اشتراک ویژه
 • دسترسی نامحدود به منابع رایگان و پرمیوم
 • پشتیبانی تمام فایل‌های پرمیوم و رایگان
 • قابلیت ایجاد تیکت به صورت نامحدود
پرمیوم (3 ماه)
38 هزار تومان
 • 3 ماه اشتراک ویژه
 • دسترسی نامحدود به منابع رایگان و پرمیوم
 • پشتیبانی فنی تمام فایل‌های پرمیوم و رایگان
 • ایجاد تیکت پشتیبانی به صورت نامحدود
 • 15.5 درصد تخفیف 
پرمیوم (6 ماه)
69 هزار تومان
 • 3 ماه اشتراک ویژه
 • دسترسی نامحدود به منابع رایگان و پرمیوم
 • پشتیبانی فنی تمام فایل‌های پرمیوم و رایگان
 • ایجاد تیکت پشتیبانی به صورت نامحدود
 • 23.3 درصد تخفیف 
پرمیوم (۱۲ ماه)
126 هزار تومان
 • 12 ماه اشتراک ویژه
 • دسترسی نامحدود به منابع رایگان و پرمیوم
 • پشتیبانی فنی تمام فایل‌های پرمیوم و رایگان
 • ایجاد تیکت پشتیبانی به صورت نامحدود
 • 30 درصد تخفیف