وبسایت هپتاوب دات کام

مصطفی قلی زاده

نویسنده ارشد سایت

مهندس الکترونیک و کامپیوتر

مشاهده پست های مصطفی قلی زاده

احسان قلی زاده

نویسنده سایت

مهندس معمار

مشاهده پست های احسان قلی زاده