فایل های گرافیک طراحی صفحه وب که معمولا با فرمت PSD (فرمت نرم افزار Adobe Photoshop) هستند، جهت ایده گیری و یا استفاده مستقیم برای طراحی Themeها، صفحه های One Page و یا یک وبسایت استاتیک هستند.
همچنین می توانید از Landing Page ها برای معرفی محصول، خدمات و یا اشخاص استفاده کنید.

Go to Top