شهریور ماه رسیده و گروه هپتا یک هدیه جدید برای کاربران آماده کرده.

هدیه ماه شهریور گروه هپتا به کاربرانش، مجموعه آموزش خوشنویسی انگلیسی است.

هم اکنون می توانید با مراجعه به لینک زیر، هدیه مرداد خود را دریافت کنید:

حجم فایل در حدود 2 مگابایت می باشد. همچنین رمز فایل دانلود شده www.heptaweb.com می باشد.